Epost (til hele styret): styret@hssk.no

Leder: Sissel Røed Waaler
- politiattester
- sponsoravtaler
- våpenansvarlig (i reg.prosess)

Telefon: 416 70 385

Nestleder: Nan Rogstad
- lisensansvarlig
- våpenansvarlig (i reg.prosess)
- kontakt krets og forbund
- koordinator BSSK13-16

Telefon: 917 70 730

Kasserer: Harald Myhre
- sponsoravtaler
- arena/bygg og vedlikehold
- arena/avtaler og forvaltning

Telefon: 911 00 350

Styremedlem: Knut Aas
- renn
- internasjonal TD
- skiskytterskole / rekruttering
- kontakt krets og forbund
- arena/utvikling

Telefon: 909 75 727