Våpenansvarlig i klubben er Bent Tjernlund Strindeberg

Det er mange lover, forskrifter og bestemmelser som omhandler våpenbruk.

Alle foreldre og aktive plikter å sette seg inn i disse, og særlig de som omhandler oppbevaring og håndtering av våpen.

Basert på dette må også alle levere fra seg en egenerklæring til klubben, som bekrefter at man har gjort seg kjent med innholdet. Skriv derfor ut skjemaet nedenfor og lever i underskrevet stand til ansvarlig så snart som mulig.

Husk at barna selv også skal lese gjennom bestemmelsene og skrive under på skjema. Skjemaet vil bli arkivert hos klubben.

På Norges Skiskytterforbunds nettsider ligger det informasjon om lover, forskrifter og bestemmelser, samt skjemaer og informasjon om hvordan man går fram for å kunne eie ett skiskyttervåpen:

NSSF sider om våpen, våpenanskaffelse/-innehav og sikkerhet.