Årsmøte

30.mars ble årets årsmøte avholdt på klubbhuset i Hovsmarka. Noen deltok også på Teams.

Vanlige årsmøtesaker ble behandlet og det ble valgt nytt styre. 

Det nye styret er lagt ut her på nettsiden, hvor det også står hvem som har ansvar for hva i klubben. 

30.03.2022 22:30