Hovsmarka og Treklyngen - Ringerikes Blad

Hovsmarka og Treklyngen - Ringerikes Blad

Treklyngen vil innløse sin opsjon og kjøpe ut eiendom i Hovsmarka fra Ringerike kommune i løpet av 2022.

Dette påvirker vårt løypeanlegg og vi jobber for å sikre anlegget vårt. I den forbindelse ønsket lokalavisen en kommentar fra oss om utviklingen i saken. 

20.04.2022 14:27