Invitasjon til renn 16. og 17. januar 2016

Invitasjon til renn 16. og 17. januar 2016

RENNET ER FLYTTET TIL SIMOSTRANDA!

Hssk i samarbeid med Lier IL inviterer dere til Sparebank1 Cup lørdag 16. og søndag 17. januar. Velkommen!

Arena:             Simostranda 

Program:        Lørdag: Normal for alle klasser

Søndag: Sprint for alle klasser

Klasser:          Klasseinndeling for gutter og jenter: Nybegynner under 11 år, nybegynner over 11 år, årvisse klasser fra og med 11 år til og med 19 år, og 20-21 og eldre som en klasse.

Påmelding:     Via EQ Timing innen 11.01.16. kl. 23.59.


Innskyting:     Begge dager kl. 0900 – 1045

Start:              Start begge dager kl. 1100.

Brikker:          Det arrangeres med tidtaking fra Emit. Løpere i klasser 13 år og                   eldre bruker egen brikke. Brikker kan leies av arrangør for kr 50,-
                        Ikke returnerte brikker belastes med kr 300,-.

Startlisens:     Klubbene er ansvarlige for at utøverne har godkjent lisens og har                            gjennomført sikkerhetskurs.

Startkontigent: Normal og Sprint: 20 år og eldre kr. 180,-

                                                     17-19 år kr. 150,- t.o.m. 16 år kr. 130,-                                                       
                                               Startkontigenten inkluderer kr. 20,- til kretsen.

                                               Brikkeleie 12 år og yngre kr 25,-         

Informasjon: Hønefoss Skiskytterklubb og Lier IL

Kontaktpersoner:      Pål Kristian Holemark, Hønefoss SSK, tlf. 926 01 330,                                p.holemark@me.com

Frode Stokke, Lier IL, tlf 992 86 002,

frode@haastror.no

Reservearena:           Simostranda

Skiskytterhilsen fra Hønefoss Skiskytterklubb og Lier IL

01.01.2016 21:37